• Gå direkt till 2014 års Nils Holgersson-undersökning >Gå direkt till 2014 års Nils Holgersson-undersökning >
  • Gå direkt till 2014 års Nils Holgersson-undersökning >Gå direkt till 2014 års Nils Holgersson-undersökning >
  • Gå direkt till 2014 års Nils Holgersson-undersökning >Gå direkt till 2014 års Nils Holgersson-undersökning >
  • Gå direkt till 2014 års Nils Holgersson-undersökning >Gå direkt till 2014 års Nils Holgersson-undersökning >

I denna undersökningen ”förflyttas” en bostadsfastighet genom landets samtliga 290 kommuner för att jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning. Rapportens syfte är att redovisa de prisskillnader som finns mellan olika kommuner och målet är att skapa debatt som kan leda till sänkta priser för kunderna.

 

Nils Holgersson 2014

Idag börjar delar av Nils Holgersson-rapporten för 2014 att presenteras. Först ut är priserna för fjärrvärme. Fjärrvärmepriserna ökade har ökat med 1,6 procent.

 

Priserna på fjärrvärme har sedan årskiftet höjts med i genomsnitt 1,6 procent. De allmänna priserna har under 2013 däremot minskat med 0,2 procent enligt KPI. Priserna skiljer sig allt jämnt rejält mellan landets kommuner. Gå vidare direkt till Årets undersökning.