• Gå direkt till 2014 års Nils Holgersson-undersökning >Gå direkt till 2014 års Nils Holgersson-undersökning >
  • Gå direkt till 2014 års Nils Holgersson-undersökning >Gå direkt till 2014 års Nils Holgersson-undersökning >
  • Gå direkt till 2014 års Nils Holgersson-undersökning >Gå direkt till 2014 års Nils Holgersson-undersökning >
  • Gå direkt till 2014 års Nils Holgersson-undersökning >Gå direkt till 2014 års Nils Holgersson-undersökning >

I denna undersökningen ”förflyttas” en bostadsfastighet genom landets samtliga 290 kommuner för att jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning. Rapportens syfte är att redovisa de prisskillnader som finns mellan olika kommuner och målet är att skapa debatt som kan leda till sänkta priser för kunderna.

 

Nils Holgersson 2014

Resultaten från Nils Holgersson-rapporten för 2014 presenteras allt eftersom de tagits fram här på hemsidan. Senast i raden, den 30 september, redovisades VA-taxan. Kostnaden för vatten och avlopp har höjts med 3,6 procent sedan 2013. Medelkostnaden är ca 4 110 kr/lägenhet och år.

Skillnaden är dock stor mellan landets kommuner. Stockholmarna får fem glas vatten för samma pris som innevånarna i Tanum betalar för ett glas. Gå vidare direkt till Årets undersökning för att studera utvecklingen i landets kommuner.

 

I juni redovisades elnätsavgifterna för innevarande år. Elnätsavgifterna för lägenheter ökar i år med 2,4 procent, vilket innebär en merkostnad på ca 75 miljoner kronor för konsumenterna.

 

Under de senaste fem åren har elnätsavgifterna i kommunerna ökat med i genomsnitt ca 25 procent vilket motsvarar nästan 500 kronor om året per lägenhet. Gå vidare direkt till Årets undersökning.

 

Mars 2014 redovisades priserna för fjärrvärme. Fjärrvärmepriserna har ökat med 1,6 procent från föregående år.

 

Priserna på fjärrvärme har sedan årskiftet höjts med i genomsnitt 1,6 procent. De allmänna priserna har under 2013 däremot minskat med 0,2 procent enligt KPI. Priserna skiljer sig allt jämnt rejält mellan landets kommuner. Gå vidare direkt till Årets undersökning.