• Gå direkt till 2014 års Nils Holgersson-undersökning >Gå direkt till 2014 års Nils Holgersson-undersökning >
  • Gå direkt till 2014 års Nils Holgersson-undersökning >Gå direkt till 2014 års Nils Holgersson-undersökning >
  • Gå direkt till 2014 års Nils Holgersson-undersökning >Gå direkt till 2014 års Nils Holgersson-undersökning >
  • Gå direkt till 2014 års Nils Holgersson-undersökning >Gå direkt till 2014 års Nils Holgersson-undersökning >

I denna undersökningen ”förflyttas” en bostadsfastighet genom landets samtliga 290 kommuner för att jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning. Rapportens syfte är att redovisa de prisskillnader som finns mellan olika kommuner och målet är att skapa debatt som kan leda till sänkta priser för kunderna.

 

Nils Holgersson 2014

Priserna för el, värme, avfall och vatten har höjts med 2,0 procent det senaste året. Samtidigt har övriga priser sänkts. Men skillnaden mellan kommunerna är stora. Priserna är högst i mindre kommuner och gapet till större kommuner har ökat. Du kan klicka här för att gå direkt till undersökningen eller klicka på Rapporter/Aktuell rapport i menyn ovan. Där går det att ladda ner rapporten, bilagorna och pressmeddelandet genom att använd funktionerna i kolumnen längst till höger. Det går också bra att ladda ner rapporten här.

I den interaktiv figuren nedan redovisas den totala kostnaden, avseende värme, el, vatten och avfall, för Nils Holgersson huset i enheten kr/kvm inkl moms över åren 2000-2014.

En liten handledning till kartan över totalkostna-den för Nils Holgersson-huset

Färgerna på karten respresenterar total kostnad i kr/kvm inkl moms för landets alla kommuner. Förändringen från mörkgrönt till klarrött visar hur kostnaden för värme, el, va och hämtning av hushållsavfall förändras över tiden. Genom att föra pekare över kartan visas aktuella kommuner.

Längst upp till vänster i figuren finns zoomnings-verktyg:

  • Med + och - går det att zooma in resp zooma ut i kartan.
  • Med rektageln går det att välja ett område som zoomas in

Underst i figuren kan årtal väljas eller växlas mellan:

  • Det aktuella årtalet finns dels underst i rubiken eller i fönstret ner till vänster
  • Pilen nedåt i fönstret gör det möjligt att välja ett specifikt år
  • Pilarna direkt till vänster och höger om fönstret gör att det går att stega sig fram och tillbaks mellan åren
  • Via skjutreglaget till vänster årtalsfönstret kan åren också väljas
  • Längst ner till höger redovisas färgernas betydelse på kartan, som går från mörkgrön till klarröd. Värdena under färgskalan är det lägst respektive det högsta värdet över tidspeioden.